(2) ๗:ด:6:1:2:2 บุตรนายภุชชงค์ บุนนาค มารดาชื่อ ทองใบ (สกุลเดิม รัชตะสมบูรณ์) สายพระยาวิชยาธิบดี (แบน บุนนาค) และคุณหญิงพร้อม เกิด พ.ศ. ๒๔๘๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) เข้ารับราชการเป็นผู้บังคับหมวดสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ยศร้อยตำรวจตรี แล้วเป็นรองสารวัตรกองกำกับการ ๗ กองปราบปราม ยศร้อยตำรวจเอก ต่อมาเป็นสารวัตรตำรวจสันติบาล อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้กับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๗ จังหวัดนครปฐม ตามลำดับ

เมื่อได้รับพระราชทารยศเป็นนายพลตำรวจตรี ได้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสำนักงานจเรตำรวจ ต่อมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ๒ จังหวัดสงขลา แล้วเป็นพลตำรวจโท จเรตำรวจ จนเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑

ผลงานที่สำคัญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสารวัตรตำรวจสันติบาล ได้เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยที่สำคัญรวม ๓ ครั้งคือ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปประเทศออสเตรเลีย เพื่อร่วมงานรับปริญญาบัตรและกระบี่ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ต่อมาได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จประเทศอิหร่านเป็นต้น นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งนายตำรวจราชสำนักเวรอีกด้วย ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ และประถมาภรณ์ช้างเผือก

พลตำรวจโทสวัสดี บุนนาค สมรสกับนางนพรัตน์ (สกุลเดิม สมบูรณ์ทรัพย์) มีธิดา ๓ คน ได้แก่ วิภาดา ลลนา และวราลี
(2) ๗:ด:8:2:1:1 บุตรนายทวี บุนนาค กับหม่อมราชวงศ์ วิไลลาภ (สกุลเดิม ทวีวงศ์) หลานขุนบำรุงรัชเขตร (ทัน บุนนาค) สายพระยาราชานุประพันธ์ (ทุ้ย) เกิด พ.ศ. ๒๔๘๔ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ เข้ารับราชการในกรมตำรวจ ได้รับพระราชทานยศร้อยตำรวจตรี ได้ตำแหน่งต่างๆ ตามลำดับและได้เป็นผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ต่อมาได้รับพระราชทานยศพลตำรวจตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจตรีทวีป บุนนาค สมรสกับ นางขวัญกมล (สกุลเดิม เอกศรีสมบูรณ์) มีบุตร ๓ คน ได้แก่ เทพกมนต์ ทธรรษ และทรรศดา บุนนาค นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘(1) ๗:ด:14:5:3:1 บุตรนายสุรเทิน บุนนาค กับท่านผู้หญิงมณีรัตน์ (หม่อมหลวงมณีรัตน์ สนิทวงศ์) ธิดาเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ เกิด พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ รับพระราชทานยศร้อยตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๒ กองผสมที่ ๖ เมื่อเข้ารับราชการแล้ว พลตรีกรีเมศร์ได้ไปศึกษาเพิ่มเติม ในโรงเรียนและหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายพันรุ่นที่ ๓๔ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ ๖๒ และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่ ๕๕ กองบัญชาการทหารสูงสุด

ตำแหน่งราชการที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็ก กองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารราบที่ ๑๕ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ ๙ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรพันเอกพิเศษ) และผู้ชำนาญการกองทัพบก ได้รับพระราชทานยศพลตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙

ส่วนราชการพิเศษ ได้แก่ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก ตติยจุลจอมเกล้า สืบตระกูลนายสุรเทิน บุนนาค เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๒ และเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๕ ฯลฯ

สมรสกับคุณหญิงสุนิดา (สกุลเดิม สัมพันธารักษ์) มีบุตรชื่อ ชินมิษ และธิดาชื่อ สาธิดา นับเป็นลำดับชั้น ที่ ๘หน้า 110

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.