(๓) ๗:ด:6:1:1:3 บุตรขุนวิจารณ์คาวี (นุ่ม บุนนาค) บุตรพระยา เดชานุชิต (หนา บุนนาค) มารดาชื่อ แบงค์ ธิดาพระยา วิชยาธิบดี (แบน บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๔๗๔ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศึกษาวิทยา และโรงเรียนราชินี ในวัยเยาว์สนใจการทำอาหาร การจัดดอกไม้และการเย็บปักถักร้อย ได้เรียนรู้งานจากมารดาและญาติในสกุลบุนนาค เริ่มแสดงงานฝีมือการจัดดอกไม้ในงานประชุมโรตารี่ งานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถานที่ ต่างๆ ต่อมาได้รับรางวัลชนะการประกวดจัดดอกไม้ ของโรงเรียนการเรือนเคหศาสตร์ และสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลที่ ๑ หลายครั้ง บางครั้งได้รับถึง ๕ รางวัลในงานเดียวกัน เมื่ออายุ ๒๔ ปี ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดดอกไม้ ของโรงเรียนการเรือนและ สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยและ สมาคมอื่นๆ อีกหลายแห่ง นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้ไปสาธิตการจัดดอกไม้อีกด้วย

ต่อมาได้เปิดร้านดอกไม้ชื่อ "บุษกร" รับจัดดอกไม้ประเภทต่างๆ รวมทั้งดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นผู้ริเริ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยขนไก่ การจัดดอกไม้แบบสวน รวมทั้งนำเอากิ่งไม้ดอกหญ้า ผักและผลไม้มาตกแต่งด้วยกัน

ฝีมือการจัดดอกไม้ของนางบุษกร บุนนาค เป็นที่ยอมรับของทุกวงการ งานตกแต่งดอกไม้หน้าที่ประทับ งานฉลองวันประสูติของเจ้านายในราชวงศ์จักรี งานที่ทำเนียบรัฐบาล และงานพิธีสำคัญ เช่น รับเสด็จสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ ๒ แห่งประเทศอังกฤษ ๒ ครั้ง งานเฉลิม ๗๒ พรรษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากกษัตริย์มาเลเซีย ให้ไปจัดดอกไม้ในงานอภิเษกสมรสของพระธิดาถึง ๒ ครั้ง ฯลฯ

ผลงานที่ดีเด่น และเป็นความภูมิใจที่สุด คือ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดรถบุปผชาติในนามของบริษัทการบินไทย ในงานประกวดรถบุปผชาติและสีลมมาร์ดีกราส์ จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา การจัดดอกไม้ครั้งนี้เป็นการนำดอกไม้สดจำนวนมากมาประดิษฐ์ลวดลายต่างๆ สร้างสรรค์ขึ้นอย่างสวยงามและมีความหมายที่สมบูรณ์ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากรับงานตกแต่งและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ แล้ว นางบุษกร บุนนาค ยังเป็นวิทยากรสาธิตการจัดดอกไม้และเขียนบทความเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ลงในหนังสือหลายเล่ม งานในด้านสาธารณกุศล เป็นกรรมการ มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) กรรมการมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา และกรรมการชมรมสายสกุลบุนนาค เป็นต้น

นางบุษกร บุนนาค สมรสกับ ร้อยตำรวจโท ดังลั่น บุนนาค บุตรเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) มีธิดา ๑ คนชื่อ อภิรดี

หน้า 109

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.