(1) ๗:ด:1:1:2:3 บุตรพันตำรวจตรีพระอดิศักดิ์อภิรัตน์ (เต็มสุริยวงศ์ บุนนาค) มารดาชื่อ พิศ (สกุลเดิม ณ ป้อมเพชร) เกิด พ.ศ. ๒๔๖๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระราชทานนามว่า "เตมีย์" เนื่องจากบิดารับราชการเป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดในพระองค์ ชีวิตเมื่อเยาว์วัยเติบโตอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านตลาดแขก ฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นบ้านของพลโทเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) ผู้เป็นปู่ หลังจากท่านผู้หญิงตลับผู้เป็นย่าถึงอนิจกรรม บิดาจึงย้ายครอบครัวมาอยู่ที่บ้านสะพานดำ ซึ่งเป็นบ้านที่ได้รับพระราชทาน และสุดท้ายที่บ้านถนนสุรวงศ์ ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านป้อมเพชร ถนนสีลม ของพระยาชัยวิชิตวิศิษฐ์ธรรมธาดา (ขำ ณ ป้อมเพชร) ซึ่งเป็นตา

หลังจากจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว ได้เข้าศึกษาต่อชั้นเตรียมปริญญาธรรมศาสตร์และการเมือง รุ่นที่ ๑ จนจบหลักสูตร ได้ไปศึกษาต่อสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย Far Eastern ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างศึกษาอยู่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ทำให้มหาวิทยาลัยทั้งหมดถูกปิด เนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นได้บุกเข้ายึดประเทศฟิลิปปินส์ นายเตมีย์จึงต้องเดินทางกลับสู่ประเทศไทยทางเรือโดยสาร ที่เกือบอับปางจากการถูกโจมตี

เมื่อกลับมาแล้วได้เข้าทำงานที่โรงงานยาสูบ ซึ่งขณะนั้นดำเนินกิจการโดยชาวต่างประเทศ ต่อมาได้โอนเป็นของรัฐในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจขึ้นต่อกระทรวงการคลัง ได้ทำงานอยู่จนเกษียณอายุเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓

นายเตมีย์ บุนนาค เป็นผู้ที่ได้รับการปลูกฝังกับประเพณีของตระกูล และมีความคุ้นเคยกับญาติผู้ใหญ่ในสายสกุลของท่านมาก เช่น ท่านเรียบ ท่านเจ้าจอมเลียมในรัชกาลที่ ๕ และคุณหญิงโสภาพรรณ เป็นต้น ท่านได้ร่วมกับญาติพี่น้องสร้างกุฏิสงฆ์ ถวายไว้ที่วัดบุปผาราม ร่วมสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ณ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และร่วมถวายผ้าพระกฐินที่วัดประยุรวงศาวาส วัดบุปผาราม และวัดศรีสุริยวงศ์ เป็นประจำ นายเตมีย์ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ อายุ ๗๘ ปี ได้รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

สมรสกับ นวลจันทร์ (สกุลเดิม สุนทรารักษ์) มีบุตรธิดา ๓ คน นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘ ธิดาชื่อ วรางค์จิตต์ ธิดาชื่อ เพ็ญลักษณ์ เป็นภรรยาพลตรีธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ส่วนบุตรชาย คือ นาวาเอกทันตแพทย์ตติย บุนนาค สมรสกับนาวาตรีแพทย์หญิงอรมณี (สกุลเดิม สุวรรณสา) มีบุตรธิดาได้แก่ ด.ญ.ตวิษา และ ด.ช.ตนุภัทร นับเป็นลำดับชั้นที่ ๙(1) ๗:ด:1:1:2:8 บุตรพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) กับคุณหญิงสน (สกุลเดิม แสง-ชูโต) เมื่อเยาว์วัยได้ติดตามท่านบิดาซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยไปประจำหลายประเทศในยุโรป ได้เริ่มการศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส แล้วไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา และประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเกิดสงครามเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ ๒) จึงกลับมาเมืองไทย

เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นเลขาโท ไปประจำ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งขณะนั้น หม่อมเจ้าวงศานุวัติ เทวกุล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงลอนดอน พ.ศ. ๒๕๐๒ โอนมารับราชการในสำนักพระราชวัง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป และสหรัฐอเมริกา จนถึงเกษียณอายุราชการ

นายตุล บุนนาค เป็นผู้มีความสามารถ และเชี่ยวชาญ ในงานด้านหัตถกรรม ได้แก่ งานแกะสลักงาช้าง และประดับมุก เป็นต้น ยังได้รับการประกาศเกียรติคุณในผลงานหัตถกรรมศิลปลายไทยอีกด้วย

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฏไทย และตติยจุลจอมเกล้า ท่านถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ อายุ ๗๒ ปี

นายตุล บุนนาค สมรสกับ จันทร์แจ่ม (สกุลเดิม อินทุโสภณ) มีบุตรชื่อ เตช และติ๋ว นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘

หน้า 104

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.