(1) ๖:ท:11:4:1 บุตรเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น) กับคุณหญิงแสง ธิดาหลวงสุพรรณพัสดุพิจิตร (ฉาย อารยะกุล) เกิด พ.ศ. ๒๔๔๔ จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวง จากนั้นไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ได้รับปริญญาตรี (B.A.) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และได้เนติบัณฑิต (Barister at Law) จาก Middle Temple

พ.ศ. ๒๔๗๑ เข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลคดีต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้ากองสำนักปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เป็นอาจารย์โรงเรียนกฎหมาย (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และเป็นกรรมการ ในสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดหาทุนสร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

ได้รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์เอก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ และได้รับบรรดาศักดิ์ เป็นหลวงเมธีนฤปกร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓

ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการเนติบัณฑิตยสถาน เนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์ จึงขอลาออกจากราชการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ แต่ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรรมการตุลาการ ถึง ๒ สมัยติดต่อกัน ก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎหมายตุลาการ

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอม เกล้า สืบตระกูลเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย และ ตริตาภรณ์ช้างเผือก

สมรสกับสมาน ธิดานายสุริยาวุธ (สังข์ บุนนาค) มีบุตรธิดา ๘ คน บุตรได้แก่ ร้อยตำรวจเอกสมหวัง ธราพร ขจรศักดิ์ และอัครเดช มีธิดาชื่อ ฉายแสง แจรงจันทร์ วัณณนา และสุดัชนีวรรณวิไล นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗

หลวงเมธีนฤปกร (สดวก บุนนาค) ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ อายุ ๕๕ ปี 

(๑) ๖:ท:11:4:1 ธิดาเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) กับคุณหญิง แสง (สกุลเดิม อารยะกุล) เป็นพี่หลวงเมธีนฤปกร (สดวก บุนนาค) รับราชการฝ่ายในเป็นนางพระกำนัลในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาล ที่ ๗ สมรสกับพระสุนทรวาจนา (สุนทร สาลักษณ์) มีธิดา ๑ คน ชื่อ สีดา เป็นภรรยาปริญญา โชติคุณ


 

(๒) ๖:ท:11:4:1 ธิดาเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) กับคุณหญิง แสง (สกุลเดิม อารยะกุล) เป็นน้องหลวงเมธีนฤปกร (สดวก บุนนาค) รับราชการฝ่ายในเป็นนางพระกำนัลในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาล ที่ ๗ สมรสกับพระสุนทรวาจนา (สุนทร สาลักษณ์) มีบุตร ๑ คน ชื่อ ดุสิต สมรสกับ ดาราวรรณ (สกุลเดิม ศรีเฟื่องฟุ้ง)


หน้า 89
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.