(2) ๖:ท:10:6:2 บุตรขุนคำนวณวิจิตร (เชย) มารดาชื่อ ลออ (สกุลเดิม ณ บางช้าง) จบการศึกษาปริญญาตรีทาง พาณิชยศาสตร์ และประกาศนียบัตรวิชาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗

พ.ศ. ๒๔๙๙ เข้ารับราชการที่กรมสวัสดิการทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ แล้วย้ายหมุนเวียนไปตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ คือ กรมสื่อสารทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองบินทหารเรือ กองท่าเรือสัตหีบ กรมการเงินทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพเรือ กรมอู่ทหารเรือ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ และสำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ

เกษียณราชการเมื่อ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจบัญชีที่ ๑ สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ กองทัพเรือ (อัตรานาวาเอกพิเศษ)

สมรสกับ พรเพ็ญ (สกุลเดิม ชวนิตย์) มีบุตรชื่อ ชยาภรณ์ และธิดาชื่อ นาวาตรีเต็มพร นับเป็นลำดับชั้น ที่ ๗


(4) ๖:ท:10:6:2 บุตรขุนคำนวณวิจิตร (เชย) มารดาชื่อ ทัศนีย์ (สกุลเดิม นิลวงศ์ ณ บางช้าง) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ เข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ตำแหน่งประจำแผนกการซ่อม กองโรงงาน กรมขนส่งทหารอากาศ ต่อมาได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียนและหลักสูตรต่างๆ ที่สำคัญดังนี้ เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงรุ่น ที่ ๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษและการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ที่สหรัฐอเมริกา โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศชุดที่ ๑๗ วิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ ๑๗ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๒

ตำแหน่งราชการที่สำคัญได้แก่ ครูการบินกองบินที่ ๓ ฝูง ๓๓ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เจ้ากรมส่งกำลังบำรุง ทหารอากาศ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ปลัดบัญชีทหารอากาศ รองเสนาธิการทหารอากาศ และผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตามลำดับ ได้รับพระราชทาน ยศพลอากาศเอกเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ส่วนราชการพิเศษที่สำคัญได้แก่ ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ นายทหารพิเศษประจำกองพันทหารอากาศโยธินที่ ๑ รักษาพระองค์ สมาชิกวุฒิสภาและตุลาการศาลทหารสูงสุด ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๑ และเหรียญจักรมาลา

พลอากาศเอกประเชิน บุนนาค สมรสกับ นารี (สกุลเดิม ตันธนสาร) มีบุตร ๒ คน ได้แก่ ชาติณัย และ ร้อยเอกคัคนิน นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗
(3) ๖:ท:11:1:1 บุตรนายเกตุหรือเกศร บุนนาค มารดาชื่อ ปริก นายเปล่ง มีภรรยาชื่อ จำรูญ ธิดาพระยาภักดีนฤเบศร์ (แก้ว ศาลิคุปต) มีบุตรชื่อ ประเจิด มีธิดาชื่อ ต่อม และศรีประไพ มีบุตรธิดา ๕ คน กับภรรยาชื่อ นิ่ม ธิดาพระยาประดิษฐ์ลัญจการ มีบุตรชื่อ ประณต มีธิดาชื่อ ประนอม เป็นภรรยา นาวาเอกเฉวียง สัชฌุกร ธิดาชื่อ ประนมเป็นภรรยา พลเรือโทธวัชชัย ตรีเพ็ชร นายเปล่งมีบุตรธิดากับภรรยาชื่อ ชิว มีบุตรชื่อ ประชุม และธิดาชื่อ ประชิด เป็นภรรยานาวาเอก (พิเศษ) ทำเนียบ พิชัยแพทย์ เป็นต้น


หน้า 88

สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.