(1) ๖:ด:1:1:3 บุตรพระยาราชานุวงศ์ (เล็ก บุนนาค) กับคุณหญิงนวม (สกุลเดิม วงศาโรจน์) เกิด พ.ศ. ๒๔๓๑ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๓ คน ได้แก่ คุณหญิงนุ่ม เป็นภรรยาพระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค) คุณนิ่ม และขุนประดิษฐ์ทะเบียนการ (เทวา บุนนาค)

เริ่มศึกษาที่โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เกาะปีนัง และย้ายมาเข้าโรงเรียนมหาดเล็กหลวง จบปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านกฎหมาย จากประเทศอังกฤษ

เข้ารับราชการกระทรวงยุติธรรม มียศเป็นอำมาตย์ตรี และได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิเทศกิจโกศล ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาได้ลาออกจากราชการ ทำธุรกิจส่วนตัว

ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ อายุ อายุ ๖๐ ปี

หลวงพิเทศกิจโกศล (เทเวศร์) สมรสกับสอน (สกุลเดิม กันไพรี) และลมัย (สกุลเดิม เสริมศิริ) มีบุตรได้แก่ จิตติน จิตติ ธรรมนูญ และพันตรีวัลลภ มีธิดาชื่อ สายสวาท เป็นภรรยาชีพ บุนนาค (บุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) และทุมนีย์ เป็นภรรยาพันเอก (พิเศษ) เพ็ชร์ วิศาลบูลย์
(2) ๖:ด:1:1:3 บุตรพระยาราชานุวงศ์ (เล็ก) กับคุณหญิงนวม (สกุลเดิม วงศาโรจน์) เป็นน้องหลวงพิเทศกิจโกศล (เทเวศร์) สมรสกับประเทือง มีบุตรชื่อ ทวีศักดิ์ ทวีป วิฑูรย์ และธวัช นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗


(2) ๖:ด:1:1:5 บุตรจ่ายวดยศสถิต (หมิว) รับราชการเป็นรองอำมาตย์โท นายเวรชั้น ๒ กองลูกหนี้เจ้าหนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ


(1) ๖:ด:1:1:9 บุตรหลวงดำรงค์สุรินทรฤทธิ์ (บิ๋น บุนนาค) มารดาชื่อ บัว ธิดาพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) รับราชการเป็นรองอำมาตย์เอก นายเวรชั้น ๑ กองตรวจรัฐพาณิชย์ กรมตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หลวงอนุสรดิฐการ (เบิด) มีบุตรชายคนเดียวชื่อ สว่าง นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗ และมีหลานปู่ชื่อ เรือตรีอานันท์ สมทรง และเสถียร นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘
(1) ๖:ด:1:1:14 บุตรพระยาสุรินทรเสนี (สาย) กับคุณหญิงเครื่อง รับราชการกระทรวงการต่างประเทศ มียศเป็นอำมาตย์เอก ตำแหน่งเลขานุการชั้น ๑ สถานราชทูตสยามกรุงโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร์ค มีบุตรธิดา ๗ คน บุตรได้แก่ สมรัก แสงสุริยะ เสริมศักดิ์ พลเรือตรีสมพันธ์ และประสม มีธิดาชื่อ แพทย์หญิงจันทร์แจ่มดวง เป็นภรรยานายแพทย์ กำธร สุขพันธุ์โพธาราม และธิดาชื่อ พันทิพา เป็นภรรยา นายสมจัย อนุมานราชธน


หน้า 76

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.