(3) ๕:ด:8:4 บุตรพระยาราชานุประพันธ์ (เปีย) กับหม่อมราชวงศ์ ทิ้ง ฉัตรกุล เกิด พ.ศ. ๒๔๓๙ มีน้องชาย คือ พันเอกทิน และน้องสาวชื่อ ทูนและทิพย์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก เข้ารับราชการในกรมทหารบกม้า กรุงเทพฯ เป็นร้อยตรีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้เลื่อนขั้นเป็นนายทหารคนสนิท ของผู้บังคับการกรมทหารบกม้ากรุงเทพฯ รักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เลื่อนขั้นเป็นร้อยโท และร้อยเอกตามลำดับ ตำแหน่งนายทหารคนสนิทของจเรทหารม้า

พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์เป็นหลวงราชานุรักษ์ ถือศักดินา ๘๐๐ เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ กองพันที่ ๑ รักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรมทหารม้าที่ ๑

พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นปลัดกองพันทหารม้าที่ ๔ แล้วประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก เข้าศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายพัน ต่อมาได้รับคำสั่งให้ย้ายมารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ (สมัยนั้นเรียกว่าสำนักงานโฆษณาการ) สำนักนายกรัฐมนตรี หลังจากผ่านการสอบของ ก.พ. แล้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากองหนังสือพิมพ์

พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพันตรี แต่ยังรับราชการเป็นหัวหน้ากองหนังสือพิมพ์ กรมประชาสัมพันธ์ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้ขอลาออกจากราชการเนื่องจากป่วย

พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้ถูกเรียกกลับมารับราชการทหารตามแผนบรรจุกำลังยามสงคราม ตอนแรกไปประจำอยู่ทางภาคใต้ ภายหลังได้ย้ายไปประจำอยู่ภาคเหนือ จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๖ พ้นจากหน้าที่ราชการเป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นข้าราชการวิสามัญในกระทรวงพาณิชย์ ตำแหน่งเลขานุการองค์การบริหารการจัดส่งข้าวให้องค์การสหประชาชาติ จนถึงพ.ศ. ๒๔๙๐ ลาออกจากองค์การบริหารฯ เพื่อมาประกอบกิจการค้าส่วนตัว ต่อมาเข้าทำงานในบริษัทฮอลแลนด์สยามเทรดดิ้งจำกัด ประมาณ ๑๐ ปี จึงลาออกจากบริษัท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื่องจากสุขภาพทรุดโทรมและชราภาพ

หลวงราชานุรักษ์ (เทิด บุนนาค) สมรสกับ ทิพย์ (สกุลเดิม สงวนชาติ) มีบุตรธิดา ๖ คน มีบุตรได้แก่ ฐาปนา และธำรงศักดิ์ เป็นต้นหน้า 55
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.