(1) ๔:ท:12 บุตรพระยากลาโหมราชเสนา (ฉ่ำ) กับคุณหญิงอาบ ธิดาเจ้าพระยาพลเทพ (เอี่ยม ชูโต)

(2) ๔:ท:15 บุตรพระยานานาพิธภาษี (โต) กับคุณหญิงจันทร์ รับราชการในรัชกาลที่ ๕ เป็นหลวงสวัสดิโกษา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้า สืบตระกูลพระยานานาพิธภาษี (โต บุนนาค) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ มีบุตรธิดา ๑๑ คน บุตรได้แก่ พระนานาพิธภาษี (ตรา) หลวงณรงค์วังศาทร (จำรัส) เชิด ไชยะ และเล็ก เป็นต้น(3) ๔:ท:15 บุตรพระยานานาพิธภาษี (โต) กับคุณหญิงจันทร์ รับราชการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นรองอำมาตย์ตรี หลวงสวัสดิ์โกษา มีบุตรธิดา ๑๗ คน บุตรได้แก่ พระยาอมรศักดิ์ประสิทธิ (ทนง) หลวงอุปกรณ์ดิษฐกรรม (พูน) ขุนอินทราวิจารณ์ (ทวน) พลเอกหลวงสวัสดิสรยุทธ (ดล) และเรือตรีกาพย์ เป็นต้น(5) ๔:ท:15 บุตรพระยานานาพิธภาษี (โต) กับคุณหญิงจันทร์ สมรสกับเทียบ มีบุตรชื่อ หลวงชำนิยุทธสาร (ชาย) พริ้ง นวม และบัณฑูร

(8) ๔:ท:15 บุตรพระยานานาพิธภาษี (โต) กับคุณหญิงจันทร์ รับราชการได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นมหาเสวกตรี พระยาเทพมณเฑียร ตำแหน่งเจ้ากรมคลังราชการ กรมพระคลังข้างที่ ต่อมาเป็นพระยาเทพมณเฑียร (สนั่น) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ มีบุตรธิดา ๙ คน บุตรชื่อ บรรฤา กำธร และธนิต ทั้ง ๓ คนนี้ คุณหญิงใช้ ธิดาพระยาราชพงศา-นุรักษ์ (ชม บุนนาค) เป็นมารดา มีธิดาชื่อ สนอง เป็นภรรยาพระยาราชเวศม์ผดุง (สาย สายะวิบูลย์) และโสมพงษ์ เป็นภรรยาอิทธิพงศ์ บุนนาค เป็นต้น(11) ๔:ท:15 บุตรพระยานานาพิธภาษี (โต) มารดาชื่อ แพ เกิด พ.ศ. ๒๔๒๐ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหา ราชวัง เข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นล่ามภาษาอังกฤษ อธิบดีกรมกองตระเวณกระทรวงนครบาล พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้เป็นปลัดกรมโรงเรียนกองเกณฑ์พลตำรวจเป็นคนแรก ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสมัครใจราษฎร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒

ในต้นรัชกาลที่ ๖ ได้ย้ายไปเป็นผู้บังคับการตำรวจเรือนจำกรุงเทพฯ ซึ่งมีตำรวจอยู่ในบังคับบัญชา ๒ โรงพักคือ โรงพักเรือนจำกองมหันตโทษและลหุโทษ (ที่ริมคลองหลอด สถานที่ตั้งกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบัน) ต่อมาได้เป็นผู้บัญชาการกองมหันตโทษ สังกัดกรมราชทัณฑ์อีกตำแหน่งหนึ่ง โปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นนายพันตำรวจโท พระพัศดีกลาง และนายพันตำรวจเอกพระยาพัสดีกลาง ตามลำดับ ลาออกรับพระราชทานบำนาญโดยครบเกษียนอายุ ๕๕ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดคือ ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และตริตาภรณ์ช้างเผือก

พระยาพัศดีกลาง (โหม่ง บุนนาค) สมรสกับคุณหญิงเนียน ธิดาเจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร (ชม สุนทรารชุน) มีบุตรธิดา ๕ คน บุตรได้แก่ จารุ มีธิดาชื่อ ละม่อม เป็นภรรยาพระนิตินัยประสาน (พงศ์ บุนนาค) ธิดาชื่อ ยุพดี เป็นนางพระกำนัลในรัชกาลที่ ๖ สมรสกับร้อยโทเฉลียว โชติกเสถียร ธิดาชื่อ อุบล เป็นหม่อมในหม่อมเจ้า พรพิพัฒน์ เกษมสันต์ โอรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๖ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์

พระยาพัศดีกลาง(โหม่ง บุนนาค)ถึงอนิจกรรม พ.ศ. ๒๔๙๘ อายุ ๗๘ ปี๔:ท:16 มีแต่ธิดา ๑ คนชื่อ เจิง รับราชการฝ่ายใน ในรัชกาลที่ ๔

 

หน้า 41

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.