พระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด บุนนาค)

พระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด บุนนาค) ในกรมท่า
อดีตเจ้าเมืองจันทบุรี เมื่อครั้งยังเป็นพระยาวิชยาธิบดี

(1) ๔:ด:6 บุตรพระยาอภัยสงคราม (นกยูง บุนนาค) เข้ารับราชการสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นหลวงวิเศษพจนกรในกรมท่า ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นพระศรีธรรมสาส์น ในกรมท่า แล้วเป็นพระยาวิชยาธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ และในเวลาต่อมาเป็นพระยาอรรคราชนารถภักดี ในกรมท่า

พระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด) มีน้องชาย ๑ คน ชื่อ ตาด นายตาด บุนนาค มีธิดา ๑ คน ชื่อโหมด ได้ถวายตัวรับราชการฝ่ายใน เป็นเจ้าจอมโหมด ในรัชกาลที่ ๕

พระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด) สมรสกับคุณหญิงบัว ต.จ ธิดาพระยาสมบัติวานิช (บุญศรี สมบัติศิริ) มีบุตรธิดา ๑๑ คน ได้แก่ พระยาเดชานุชิต (หนา) พระยาวิชยาธิบดี (แบน) พระเทพสงคราม (โต) พระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว) พระยาวิสุทธิราชรังสรรค์ (ใหญ่) และหลวงวินิตนราการ (เล็ก) เป็นต้น มีธิดาชื่อ จำเริญ เป็นภรรยาหม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ และธิดาชื่อ ผัน เป็นภรรยาพระยาวิสูตรสาครดิษฐ์ (เทียน ประทีปะเสน) เป็นต้น

 

หน้า 26

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.