หลังคาสองชั้นของพระอุโบสถวัดอนงคาราม

วัดอนงคารามวรวิหาร
เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เขตคลองสาน เดิมชื่อ วัดน้อยขำแถม เพราะท่านผู้หญิงน้อย ภรรยาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติได้อุทิศที่ดินสร้างเป็นวัดขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ ๓ คู่กับวัดพิชยญาติการาม ต่อมาเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) ได้ช่วยสร้างแถมให้ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอนงคาราม"

พระอุโบสถวัดนี้ ยกพื้นสูง หลังคายกสองชั้น มุงกระเบื้องเคลือบสี ประดับช่อฟ้าใบระกา มีเสารายรอบข้างนอก หน้าบันเป็นลายดอกลอย ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้น เป็นที่ยกย่องว่างามมาก บานประตูเขียน เป็นรูปลายรดน้ำ รูปเซี่ยวกาง รูปยักษ์ บานหน้าต่างเป็นลายรูปเทพถืออาวุธ

พระวิหารลายปูนปั้นที่ซุ้มประตูและหน้าต่างงดงามเช่นกัน หน้าบันเป็นลายดอกไม้ประดับกระจก ที่กุฏิสงฆ์มีตู้พระไตรปิฎกฝีมืองดงามสมัยอยุธยาตอนปลาย เขียนลายทองเป็นรูปขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค บานประตูด้านหน้าเป็นรูปพระมโหสถ ตอนข้าศึกล้อมเมือง ส่วนพระมณฑป ๒ หลังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ และพระพุทธบาทจำลองโลหะ


ภายในพระอุโบสถวัดบุปผารามวรวิหาร


พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ


หน้าบันวัดบุปผาราม
เป็นรูปตราสุริยะมณฑลแบบไทย


วัดนวลนรดิศ

วัดบุปผารามวรวิหาร
เดิมชื่อ วัดดอกไม้ เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่สมัย กรุงศรีอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ท่านผู้หญิงจันทร์ ภรรยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้เริ่มปฏิสังขรณ์และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) กับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) ได้ปฏิสังขรณ์ต่อจนแล้วเสร็จ จึงกราบทูลขอคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายไปครองวัด จากพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นยังทรงผนวชอยู่ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง โปรดพระราชทานนามวัดว่า วัดบุปผาราม

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ วัดบุปผารามถูกระเบิดทำลาย ทำให้ตัวพระอุโบสถชำรุดมาก ทางวัดจึงดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ โดยรักษารูปแบบเดิมของพระอุโบสถเก่าไว้ ซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมประยุกต์ผสมไทยจีน อันเป็นพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าบันเป็นปูนปั้นลายดอกไม้ มีตราสุริยมณฑลแบบไทย (ตราราชสีห์เทียมรถ) อยู่ตรงกลาง ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจก บานประตูหน้าต่างด้านนอกเป็นลายตราสุริยมณฑลแบบฝรั่ง (ตรารูปพระอาทิตย์) ซึ่งเป็นตราประจำตัวสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ภายในพระวิหารประดิษฐานหมู่พระพุทธรูป มีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธาน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านบนเรื่องทศชาติ ช่องประตูหน้าต่างเป็นลายรดน้ำมีโคลงสุภาษิตโลกนิติกำกับ บานประตูหน้าต่างด้านในเป็นภาพเขียนโต๊ะหมู่บูชาหลายแบบ

วัดนวลนรดิศวรวิหาร
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่เขตภาษีเจริญ เดิมชื่อ วัดมะกอกใน คู่กับวัดมะกอกนอก (วัดอรุณราชวรา-ราม) ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด เป็นวัดเก่ามีมาแต่เดิม ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ วัดนี้ชำรุดทรุดโทรมมาก ท่านเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล ภรรยาเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) มีจิตศรัทธาบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ ผู้บุตรได้สร้างต่อจนสำเร็จ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามตามชื่อผู้บูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งสองว่า "วัดนวลนรดิศ"1 | 2 | 3 | 4 | 5


 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.