ชมรมสายสกุลบุนนาค
ร่วมงานพระราชพิธีทำบุญประจำปีที่สุสานหลวงวัดราชบพิตร
เนื่องในงานทำบุญจุฬาลงกรณราชสันติวงศ์ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓



๑๓ เอี่ยมอนุสรณ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
เจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ ๕
ธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)
และท่านผู้หญิงอู่ แห่งสกุล วงศาโรจน์
เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
ถึงแก่อนิจกรรมในรัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ อายุ ๗๙ ปี


๑๕ เจ้าจอมแส
เจ้าจอมแสในรัชกาลที่ ๕ ธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์
(เทศ บุนนาค) และท่านทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๔๓๕ ถึงแก่อนิจกรรมในรัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ อายุ ๘๖ ปี


๑๖ เอิบอนุสรณ์
เจ้าจอมเอิบในรัชกาลที่ ๕
ธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)
และท่านผู้หญิงอู่ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๒
ถึงแก่อนิจกรรมในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ อายุ ๖๕ ปี


๑๙ สุขุมาลนฤมิตร์
เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ในรัชกาลที่ ๔ เป็นเจ้าคุณจอมมารดาของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีธิดาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) และหม่อมคล้าย เกิดในรัชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๗๘ ถึงแก่อนิจกรรมในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๓ อายุ ๖๕ ปี

สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในรัชกาลที่ ๕ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ประสูติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๔ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ พระชันษา ๖๖ ปี

๒๕ อรอนุสรณ์ พ.ศ. ๒๔๗๖
เจ้าจอมมารดาอ่อน ในรัชกาลที่ ๕ ธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงอู่ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๑๐ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒ อายุ ๑๐๒ ปี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอรประพันธ์รำไพ
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ เจ้าจอมมารดาอ่อน ประสูติเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ พระชันษา ๔๘ ปี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอดิศัยสุริยภา
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ เจ้าจอมมารดาอ่อน ประสูติเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๒ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ พระชันษา ๗๔ ปี


แผนผังวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร แสดงที่ตั้งสุสาน


คลิกภาพขยายใหญ่ที่นี่

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.